Chính sách thanh toán & bảo hành

Chính sách Thanh toán

Hợp đồng dưới 250 triệu (Chia làm 2 lần thanh toán):

  • Lần 01: Khách hàng tạm ứng 30% tổng giá trị khi ký kết hợp đồng.
  • Lần 02:Khách hàng thanh toán 70% còn lại khi nghiệm thu, lắp đặt hoàn chỉnh sản phẩm, kết thúc dự án.

Hợp đồng trên 250 triệu (Chia làm 3 lần thanh toán):

  • Lần 01: Khách hàng tạm ứng 30% tổng giá trị khi ký kết hợp đồng.
  • Lần 02: Khách hàng thanh toán 30% còn khi sản phẩm gần được hoàn thiện, khách hàng tới xưởng kiểm tra sản phẩm trước khi vận chuyển đi lắp đặt.
  • Lần 03: Khách hàng thanh toán 40% còn lại khi nghiệm thu, lắp đặt hoàn chỉnh sản phẩm, kết thúc dự án.

Chính sách Bảo Hành

Chúng tôi sẽ cam kết bảo hành 10 năm miễn phí mọi hư hỏng nếu lỗi thuộc bên chế tác. Và bảo trì trọn đời cho sản phẩm với chi phí thấp nhất (chỉ tính công tới bảo trì).